భారతీయ భాషల ద్వారా విజ్ఞానం

भारतीय भाषाओं द्वारा ज्ञान

Knowledge through Indian Languages

సంప్రదించండి

భారతవాణి యోజన

భారతీయ భాషల సంస్థ

హుణ్ సూరు రోడ్డు, మానసగంగోత్రి

మైసూరు – 570 006

దూరవాణి: +91-821-2515820 (సంచాలకులు)

రిసెప్షన్/PABX: +91-821-2345000

ఫ్యాక్స్: +91-821-2515032 (కార్యాలయం)

ఈ- టపా: info@bharatavani.in

మా కార్యాలయం యొక్క స్థలం:

Search Dictionaries

Loading Results

Follow Us :   
  భారతవాణి ఆప్ ను దిగుమతి చేసుకోండి
  Bharatavani Windows App