భారతీయ భాషల ద్వారా విజ్ఞానం

भारतीय भाषाओं द्वारा ज्ञान

Knowledge through Indian Langauges

Search Dictionaries

Loading Results

జాతీయ సలహా మండలి (విషయాత్మకం)

 1. ఆచార్య అన్వితా అబ్బి, సంచాలకులు, గిరిజన మరియు మౌఖిక సాహిత్య కేంద్రం, #35, ఫిరోజ్ షా రోడ్డు, న్యూఢిల్లీ – 110 001
 2. ఆచార్య పంచానన్ మొహంతి, శాఖాధిపతి, మానవీయ శాస్త్రశాఖ, హైదరాబాదు కేంద్రీయ విశ్వవిద్యాలయం, హైదరాబాదు – 500 046
 3. ఆచార్య కె.ఎస్.నాగరాజ, పూర్వ విభాగాధిపతి, భాషాశాస్త్ర శాఖ, #79, ఎ & బి బ్లాక్, రామకృష్ణనగర్, మైసూరు – 570 023
 4. ఆచార్య అజిత్ కుమార్ బైశ్య, విభాగాధిపతి, భాషాశాస్త్ర శాఖ, అస్సాం విశ్వవిద్యాలయం, సిల్చార్, అస్సాం – 788 011
 5. ఆచార్య గిరిశ్ నాథ్ ఝా, పీఠాధిపతి, సంస్కృతం అధ్యయన కేంద్రం, జవహర్లాల్ నెహ్రూ విశ్వవిద్యాలయం, కొత్త మెహ్రౌలీ రోడ్డు, మునీర్క దగ్గర, న్యూఢిల్లీ – 110 067

राष्ट्रीय सलाहकार समिति

 1. प्रो. अन्विता अब्बी, जनजातीय  एवं मौखिक साहित्य केंद्र, साहित्य अकादेमी, नई दिल्ली
 2. प्रो. पंचानन मोहंती, संकायाध्यक्ष, मानविकी संकाय, हैदराबाद विश्वविद्यालय, हैदराबाद
 3. प्रो. के.एस. नागराजा (पूर्व अध्यक्ष, भाषा विज्ञान विभाग, डेक्कन कॉलेज, पूना) रामकृष्णानगर, मैसूर, कर्नाटक
 4. प्रो. अजीत कुमार बैश्य, भाषा विज्ञान विभाग, असम विश्वविद्यालय, सिलचर, असम
 5. प्रो. गिरीश नाथ झा, संस्कृत अध्ययन केंद्र, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली

National Advisory Committee

 1. Anvita Abbi, Director, Centre for Tribal and Oral Literature, Sahitya Akademi, New Delhi
 2. Panchanan Mohanty, Dean, School of Humanities, University of Hyderabad
 3. K. S. Nagaraja (Former Head, Dept. of Linguistics, Deccan College, Pune), Ramakrishna Nagara, Mysuru, Karnataka
 4. Ajit Kumar Baishya, Dept. of Linguistics, Assam University, Silchar, Assam
 5. Prof. Girish Nath Jha, Centre for Sanskrit Studies, JNU, New Delhi

 

Search Dictionaries

Loading Results

Follow Us :   
  భారతవాణి ఆప్ ను దిగుమతి చేసుకోండి
  Bharatavani Windows App